19th Ave New York, NY 95822, USA

Bài học kinh doanh: Sản phẩm là đầu câu chuyện

Marketing chỉ thực sự có ý nghĩa và thực sự bền vững khi dựa trên nền tảng một sản phẩm tốt.

Leave a comment